Công suất nhà máy

Tổng diện tích đất: 80.000 m²
Tổng diện tích xây dựng: 50.000 m²

Đại Tài 1:
Sấy thóc: 1.040 tấn / ngày (26 lò) – sử dụng nhiệt gián tiếp cho chất lượng tối ưu
Công suất xay: 600 tấn / ngày
Dây chuyền đóng gói: 2 (25kg đến 50kg)
Máy Sortex: Tổng số 12 máy (10x Uy long 6SXM-1008F và 2x Anysort C640)

Đại Tài 2:
Sấy thóc : 1.560 tấn / ngày (39 lò) – sử dụng nhiệt gián tiếp cho chất lượng tối ưu
Công suất xay: 800 tấn / ngày
Dây chuyền đóng gói: 2 (5kg đến 50kg)
Máy Sortex: 6 (Anysort SC768)

Quy trình sản xuất

Chúng tôi có quy trình 13 bước với tiêu chuẩn chất lượng cao nhằm đảm bảo chất lượng cao đồng đều cho tất cả sản phẩm của chúng tôi.

Đóng gói

Các nhà máy của chúng tôi được trang bị để đóng gói bằng các vật liệu đa dạng: PP dệt, nhiều lớp BOPP, PA / PE.
Cơ sở đóng gói Đại Tài mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn để đóng các loại bao có trọng lượng từ 5kg đến 50kg.